top of page

Politică de confidențialitate

 

Ultima actualizare: mai 2018

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC RAVEL INVESTMENT SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Malva 39, sector 3, RO21570780, J40/7552/2007, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.inpicioarelegoale.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.inpicioarelegoale.ro, SC RAVEL INVESTMENT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / newsletter, în măsura în care ne contactați în acest fel.

II. 2. Când folosiți un site, o aplicație mobilă sau un alt serviciu de internet, sunt create și înregistrate automat anumite informații. Același lucru este valabil și când folosiți inpicioarelegoale.ro. Informațiile pe care le colectăm noi sunt:

  • Date de jurnal. Când folosiți www.inpicioarelegoale.ro, serverele noastre înregistrează informații („date de jurnal”), inclusiv informații pe care browserul dvs. le trimite automat când accesați un site sau pe care aplicația dvs. mobilă le trimite automat atunci când o folosiți. Aceste date de jurnal includ adresa dvs. IP, adresele, căutările, tipul și setările browserului, data și ora solicitării dvs., date despre cookie-uri și dispozitiv.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.inpicioarelegoale.ro, SC RAVEL INVESTMENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

          pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC RAVEL INVESTMENT SRL, prin intermediul Site-ului.   

             Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Administratorul site-ului JYSK Romania in colaborare cu un partener extern are acces la informațiile  dumneavoastră. Vă garantăm că nu dezvăluim şi nu vindem adresa dumneavoastră de e-mail unei alte companii. 

Cand vă abonaţi la newsletter, aveți in vedere ca puteți primi maxim 3 newslettere/ luna pe e-mail. Newsletter-ul conține cele mai recente informatii despre activitatile desfasurate in cadrul In picioarele goale. 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

           pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

          Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC RAVEL INVESTMENT SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC RAVEL INVESTMENT SRLva prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC RAVEL INVESTMENT SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC RAVEL INVESTMENT SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC RAVEL INVESTMENT SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

        pentru administrarea Site-ului;

        pentru menținerea,  personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

        pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

        pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

        atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC RAVEL INVESTMENT SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

        dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC RAVEL INVESTMENT SRL, conform celor descrise în prezentul document;

        dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC RAVEL INVESTMENT SRLcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

        dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC RAVEL INVESTMENT SRLa datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

        dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

          o  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

          o  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

          o  în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

          o  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

          o  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

          o  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC RAVEL INVESTMENT SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

          o  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

          o  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

          o  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

          o  persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

        dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC RAVEL INVESTMENT SRLcătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

        dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

          o  în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC RAVEL INVESTMENT SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC RAVEL INVESTMENT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

          o  în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

        dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

        dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email joaca@inpicioarelegoale.ro.

bottom of page